Home > Japan Blogg >

Japan visum pris

Japan visum pris
iVisa | Uppdaterat den Jan 05, 2023

Möjligheten att uppleva unik natur och kultur har gjort att efterfrågan på resor till Japan har ökat enormt på senare tid. I kombination med att Japan har förenklat och förbättrat visumprocessen så är det numera väldigt enkelt att få ett visum utfärdat. Men många länder är numera helt undantagna visumkravet, även för längre resor. Därför ska ta en titt på visumpris och vad som krävs för svenskar.

Japan

Vanligt förekommande frågor (FAQ)

Av enkelhetsskäl har vi valt att strukturera artikeln utifrån frågor och svar. Detta gör det enkelt att snabbt få en överblick över vad som gäller.

Krävs visum för svenskar som åker till japan?

Svenska medborgare är numera helt och hållet undantagna visumkrav i Japan. Det innebär att man som svensk har möjligheten att stanna en längre tid i Japan helt utan att behöva bry sig om att ansöka om visum.

Vilka inresekrav gäller för Japan?

För att man som svensk ska kunna åka till Japan och stanna i upp till nittio dagar så krävs numera inget mer än ett giltigt pass. På så sätt har det blivit oerhört smidigt att resa till Japan.

  • Svenskt pass. För att inte behöva riskera att vända så måste man se till att ha ett pass med en giltighetstid som sträcker sig som minst sex månader in i datumet för inresa till Japan.

Utöver giltigt pass så behöver svenska medborgare inget annat för att resa till Japan. Detta har gjort det oerhört enkelt att besöka japan. Därför är det inte så konstigt att det numera är ett av världens mest populära resmål.

Hur lång tid tar en visumansökan?

Om man däremot behöver skaffa ett visum så bör man vara beredd på att ansökningstiden kan variera utifrån såväl den sorts visum man väljer att ansöka, och perioden för ansökan. När trycket är högt så kan ansökan ibland ta väldigt lång tid. Turligt nog har Japan infört elektroniska visum som gör att man snabbt kan få ett visum utfärdat i förväg.

  • Standard: 24 Timmar
  • Prioriterad: 8 Timmar
  • Extra prioritet: 4 Timmar

Vad kostar visum?

Svenska medborgare behöver så klart inte bry sig om om visumpriser eller kostnader i samband med visumansökan. Anledningen är att man är undantagen visumkrav så länge vistelsen understiger nittio dagar.

  • Standard: SEK kr917.97
  • Prioriterad: SEK kr1,691.38
  • Extra prioritet: SEK kr2,181.02

Hur lång är giltighetstiden?

Om man däremot ansöker om visum så bör man vara medveten om att giltighetstiden kan variera beroende på vad man väljer att ansöka om för visum. Ofta så skiljer tiden drastiskt åt beroende på huruvida man väljer affärs- eller turistvisum.

Hur många resor kan man göra?

För personer som är undantagna visumkravet så finns det inga begränsningar i antalet in- och utresor under nittiodagarsperioden. På så sätt är det väldigt enkelt att besöka Japan och även utforska närliggande länder.

  • Max vistelser: 50 dagar Per Post

  • Antal inresor: en inresa

Vad innebär det för svenskar?

För svenskars del är det oerhört enkelt att resa till Japan. Då det inte krävs något visum så är det i princip bara att resa dit när man känner för det. Så länge man inte stannar längre än nittio dagar, och så länge man har pass.

Editor's Pick