Japan e-visum för svenska medborgare

Japan e-visum för svenska medborgare

iVisa | Uppdaterat den Mar 02, 2021

När Olympiska Sommarspelen arrangeras i Japan under 2020 så är intresset för resor till landet på topp. Det har gjort att många funderar över vad som krävs för att resa dit. Föreligger visumkrav för svenskar? Behöver man i förväg skaffa japanskt elektroniskt visum? Vi ska titta närmare på vad som gäller för att göra det så lätt som möjligt för dig att resa dit.

Japan

Vanligt förekommande frågor (FAQ)

För att ge en så smidig överblick som möjligt så har vi samlat de vanligaste frågorna kring elektroniska visum för svenska medborgare. Detta kommer förhoppningsvis göra det enklare för dig att resa dit.

Krävs visum för svenskar som vill resa till Japan?

Sverige är et av de länder vars medborgare är helt undantagna visumkrav för resor som inte överstiger nittio dagar. Detta gör att det är väldigt enkelt för svenskar att besöka japan under Olympiska Sommarspelen. Övriga personer kan glädja sig med att visumprocessen i stor utsträckning har förenklats.

Vad krävs för inresa till japan?

Som svensk krävs egentligen inget annat än ett giltigt pass för att man ska ha rätt att resa till Japan. Detta innebär att det är enklare än någonsin tidigare att åka till Japan. Då landet kommer att införa e-visum under 2020 så har det även blivit enklare för alla personer att resa dit.

  • Svenskt pass. Om man som svensk vill resa till japan så måste man kunna uppvisa ett giltigt pass utfärdat i Sverige. Med giltigt pass åsyftas ett pass vars giltighet är minst sex månader in i ens resa.

Denna smidiga visumhantering har gjort att allt fler väljer att resa till Japan.

Hur lång tid tar en ansökning?

Om man behöver ansöka om visum för inresa till Japan så varierar handläggningstid utifrån vilken sorts visum man ansöker om. Då de kommer att införa e-visum under 2020 så innebär detta att ansökningstiderna kommer att minska drastiskt.

  • Standard: 7 arbetsdagar
  • Prioriterad: 5 arbetsdagar
  • Extra prioritet: 3 arbetsdagar

Vad kostar visum för japan?

Precis som med handläggningstiden så kan kostnaden för visum variera beroende på vilken sorts visum man behöver och när man ansöker. I de flesta fall så är det avsevärt mycket billigare att välja att ansöka om ett elektroniskt visum. Dessa visum utfärdas ofta direkt i anslutning till genomförd ansökan.

  • Standard: SEK 717.53
  • Prioriterad: SEK 853.77
  • Extra prioritet: SEK 1,035.42

Hur lång giltighetstid har visum?

Ett visum som utfärdas för inresa till Japan har en giltighetstid som varierar beroende på ändamål. För svenskars del spelar det ingen roll då de är undantagna visumkrav för resor under högst nittio dagar.

Hur många resor ingår i ett visum?

Antalet inresor som ingår i ett visum beror på vilken sorts visum man har blivit tilldelad. Svenskar kan däremot åka in och ut ur Japan så många gånger de vill under under sin nittiodagarsperiod.

  • Max vistelser: 90 dagar Per Post

  • Antal inresor: en inresa

Vad innebär kravet för svenskar?

För svenskars del så behöver de inte oroa sig för visumkravet. Eftersom de är undantagna så kan de åka till Japan och stanna upp till nittio dagar.

Dela denna artikel på: