Home > Indien Blogg >

Visum till Indien från Göteborg

Visum till Indien från Göteborg
iVisa | Uppdaterat den Feb 04, 2020

Det finns ingen visumcentral i Göteborg för att ansöka om visum till Indien. Indiska Ambassaden har sitt huvudkontor i Stockholm, dit folk kan vända sig antingen direkt eller via post. Det går även bra att ansöka om visum till Indien online.

Alt Text

Vilka olika visum finns det att ansöka om?

Det finns flera olika visumsorter att ansöka från. Vilken typ av visum du ska ansöka om beror på vad ditt syfte med resan är. Några av de vanligaste visumtyperna är turistvisum, affärsvisum, entryvisum, arbetsvisum och studentvisum. Några ytterligare visumtyper som går att ansöka om är följande:

  • Konferensvisum: Konferensvisumet används om du ska resa till Indien på konferenser av olika slag. Visumet är giltigt upp till en månad och är giltigt för en inresa i landet. När du ansöker om konferensvisum ska du bifoga ett inbjudningsbrev från Indien samt ett brev från någon Indisk myndighet som bevisar att konferensen är godkänd.

  • Journalistvisum: Journalistvisumet ansöker du om ifall du kommer vistas i landet i journalistiska syften, för fotografering, dokumentering eller filmning. Visumet är giltigt upp till sex månader. När du ansöker om journalistvisumet behöver du bifoga ett detaljerat brev från något svenskt medieföretag där det framgår vilket syfte som finns med resan, när resan kommer äga rum samt en introduktion av journalisten. Om du kommer filma i Indien behöver du också fylla i ett separat ansökningsformulär för detta. Du ska också bifoga en lista på utrustningen du kommer ha med dig, samt kopior på tur- och returbiljetter.

  • Medicinskt visum: Ett medicinskt visum kan du ansöka om ifall du reser för att få medicinsk behandling i landet. Visumets giltighetstid beror på hur lång tid behandlingen beräknas ta. För att ansöka om medicinskt visum behöver du bifoga ett inbjudningsbrev från det Indiska sjukhuset där behandlingen kommer ske, samt ett intyg från det svenska sjukhuset.

  • Medicinsk assistans-visum: Ett medicinskt assistans-visum är visumet du ansöker om ifall du ska assistera en patient i Indien. Visumets giltighetstid beror på hur lång behandlingstiden beräknas vara. För att ansöka om detta visum behöver du bifoga ett undertecknat inbjudningsbrev från det Indiska sjukhuset där patienten är inskriven, besöksdatum och ekonomiska garantier för eventuella kostnader under resan.

  • Forskningsvisum: Forskningsvisum ansöker du om ifall du ska bedriva forskning på ett Indiskt universitet i Indien. Hur lång giltighetstid visumet har beror på vilken typ av forskning det rör sig om, de dokument som tillhandahålls till ambassaden och hur lång tid du behöver befinna dig i landet. När du ansöker om forskningsvisum ska du lämna in ett ifyllt formulär för forskningsvisum, samt en sammanfattning av det föreslagna forskningsarbetet, information om dina kvalifikationer, bakgrund, mål, information om din handledare i Sverige, tidsperiod och hur besöket ska finansieras.

  • Internvisum: Internvisum ansöker du om ifall du ska vara praktikant på icke-statliga organisationer, även kallat NGO, samt organisationer som sponsras av AIESEC. Visumet är giltigt upp till ett år. När du ansöker om internvisum behöver du bifoga ett inbjudningsbrev från organisationen som du ska praktisera på, samt fylla i information om syftet med besöket, besöksdatum och vem som betalar omkostnader under din vistelse.

  • Projektvisum: Projektvisum är visumet som ansöks om ifall du ska utföra projekt i Indien. Hur lång giltighetstid visumet har beror på projektets längd. För att ansöka om detta ska du bifoga ett undertecknat inbjudningsbrev från den indiska organisationen som bjudit in dig, datum samt garantier för vem som ska betala kostnader för dig under din vistelse i landet.

  • Filmvisum: Filmvisum gäller för dig som ska befinna dig i Indien för att göra film, realityprogram eller kommersiella TV-serier. Visumet är giltigt upp till ett år. När du ansöker om filmvisumet ska du bifoga ett undertecknat inbjudningsbrev från den indiska organisationen som har bjudit dit dig, besökets syfte och datum och garantier på vem som kommer stå för kostnader som kommer finnas i samband med din vistelse i landet. Du ska också fylla i ett separat journalistformulär, skriva en lista på utrustningen du kommer ha med dig, bifoga tur- och returbiljetter samt en lista på besättningen som kommer jobba med filmen.

  • Visitvisum: Visitvisum gäller för besök i Indien, till exempel om du mellanlandar i landet. När du ansöker om visitvisum behöver du bifoga en detaljerad reseplan eller returbiljett, eller biljetter som visar att du kommer resa vidare.

  • Transitvisum: Transitvisum gäller vid genomresa i Indien och gör så du kan vistas i landet i upp till 72 timmar. Detta används oftast när man till exempel mellanlandar i Indien i väntan på ett kommande flygplan eller liknande. När man ansöker om det ska man bifoga kopia på biljetter som visar på vidare resa.

Editor's Pick

Let's stay in touch!

Join our newsletter to receive the best traveling tips

© 2014-2023 iVisa.com. Alla rättigheter förbehållna. iVisa och iVisas logotyp är registrerade varumärken tillhörande iVisa.com.

Svenska - sv |
$ USD