Home > Indien Blogg >

Visum till Indien via Cox & Kings

Visum till Indien via Cox & Kings
iVisa | Uppdaterat den Dec 16, 2022

Cox & Kings är en byrå som erbjuder bland annat konsulära tjänster och administrativt stöd. De är belägna i Stockholm och grundades år 2008. Det går exempelvis att ansöka om visum och pass där. Om man ska åka till Indien och behöver visum dit kan man ansöka om det via Cox & Kings.

Alt Text

Kontaktuppgifter

Postadress:

Cox & Kings Visumcenter i Stockholm CKGS Box 7589 103 93 Stockholm

Besöksadress:

David Bagares gata 26 B (egen ingång) 111 38 Stockholm

Tider för inlämning av ansökan:

Vardagar: 09:00 – 15:00

Avhämtning av pass:

Vardagar: 15:00 – 17:00

Ansökan om visum via Cox & Kings

När man ansöker om visum via Cox and Kings finns det några punkter att ha i åtanke:

 • Visumansökningsformuläret ska fyllas i digitalt. När man fyllt i dokumentet i datorn så skriver man ut det, signerar och sätter fast ett visumfotografi i det. Därefter skickar man dokumentet till Kings & Cox postadress: CKGS, Box 7589, 103 93 Stockholm
 • Ansökningsformulär som är felaktigt ifyllda eller handskrivna accepteras ej.
 • Att en visumansökan blivit ifylld på ett korrekt sätt är aldrig synonymt med att visumansökan kommer beviljas eller avslås.
 • Vilken typ av visum som kommer utfärdas till dig beslutas om av Indiens ambassad i Stockholm.
 • Visumets giltighetstid gäller från datumet det utfärdades, ej från inresedagen.
 • När du ansöker om turistvisum måste du ha bokat en utresa ur landet du ska besöka. När du ansöker om andra typer av visum ska du dock ej göra några researrangemang förrän visumet har blivit godkänt.
 • När ansökan har beviljats är det upp till den ansökande att gå igenom all information i visumet för att kontrollera att den stämmer. Det kan till exempel handla om att passnumret ska vara rätt, att datumen för in- och utresa stämmer eller att namnet ska vara korrekt stavat.
 • När visumavgiften har betalats kommer den ej att återbetalas. Avgiften bör betalas först när rätt typ av visum och dess varaktighet har bestämts.
 • Personer som saknar pass som är svenskt eller lettiskt ska även fylla i Clearance Form vid visumansökan.

Hur ansöker man om visum hos Cox & Kings?

Visum går att ansöka om på två sätt hos Cox & Kings:

 • Över disk
 • Via post

Vilka olika typer av visum finns?

 • Turistvisum
 • Affärsvisum
 • Studentvisum
 • Entryvisum
 • Arbetsvisum
 • Konferensvisum
 • Journalistvisum
 • Medicinskt visum
 • Medicinsk assistans-visum
 • Forskningsvisum
 • Entryvisum (för folk med indisk härkomst)
 • Entryvisum (för adoption)
 • Entryvisum (sportrelaterat)
 • Internvisum
 • Projektvisum
 • Filmvisum
 • Besöksvisum
 • Transitvisum

Hur lång är varaktigheten för de olika visumen?

Varaktigheten kan vara allt från några timmar och upp till fem år. Du kan läsa mer om det på deras hemsida.

Var hittar jag ansökningsformulär att fylla i?

Via Cox & Kings hemsida, under fliken ”Formulär”:.

Editor's Pick