Island Visum

Viktiga instruktioner

Svenska medborgare behöver ej visum för att resa till Island. Anledningen till detta är att Island – precis som Sverige – är medlem i Schengensamarbetet, vilket är det samarbete som reglerar människors rörlighet inom Schengenområdet. För personer som saknar svenskt medborgarskap, eller medborgarskap i något annat av Schengenländerna, kan det behövas ett Schengenvisum för att resa till Island. Detta ansöks om via ambassaden.

Medborgare i USA, Kanada och Australien kan resa till, och vistas i, Island i upp till tre månader utan visum. Detta gäller om resan avser turism eller affärsresor. För andra typer av resor kan visum behövas.

Personer som har medborgarskap i något av EU-länderna kan resa till Island med antingen ett pass eller ett nationellt ID-kort som har utfärdats av polisen. För personer med medborgarskap i något annat land, utanför EU, behövs ett giltigt pass under hela vistelsen i landet. Passet ska vara giltigt minst tre månader efter den tänkta resan till landet, och måste vara giltigt under hela vistelsen.

Island bedöms vara en säker destination att resa till. Detta är baserat på den låga befolkningsmängden, det etablerade polisiära system, den låga kriminaliteten och den politiska stabiliteten. Det som kan vara riskabelt med att resa till Island är framför allt kopplat till miljöfaktorer såsom vulkanutbrott och hårda vindar som blåser över landet. Under vintermånaderna kan det vara svårt att göra resor inom landet då vägarna kan vara blockerade. Om man ska köra bil i landet under denna tid krävs åtgärder som snökedjor och vinterdäck. Vid vissa tillfällen har flygtrafiken fått ställas in till och från Island på grund av vulkanutbrott.

Det finns inga särskilda hälsorisker förknippade med att resa till Island. Det enda som rekommenderas är att ta rutinmässiga vaccinationer. Till detta hör bland annat stelkramp, MPR och eventuellt influensa om man tillhör någon riskgrupp. Utöver det krävs inga specifika vaccinationer.

De främsta hälsoriskerna med att vistas i landet är även de kopplade till landets klimat. Det kan bland annat vara terräng som är svår att ta sig fram i och väderförhållandena kan vara extrema vid vissa tillfällen.

Vårdinrättningarna som finns på Island håller hög standard. Däremot kan det vara förhållandevis långa avstånd mellan de olika vårdinrättningarna. I de flesta städerna på Island finns det sjukhus som kan erbjuda grundläggande vård, däremot kan man – vid mer akuta fall – vara tvungen att förflyttas akut med ambulans eller lufttransport till sjukhusen i Reykjavik eller Akureyri. För att få vård krävs full betalning i förväg.

Personer som reser till Island rekommenderas att ha en heltäckande reseförsäkring samt sjukförsäkring vid sin resa, för att på så sätt ha ett ekonomiskt skydd om man skulle behöva medicinsk evakuering eller liknande. EU-medborgare rekommenderas att fixa ett europeiskt sjukförsäkringskort, EHIC, innan avresan för att på så sätt ha rätt till fri akutvård.

Det är alltid upp till resenären själv att ta reda på vilka säkerhetslägen och -åtgärder som gäller för landet inför ens resa dit och vistelse i landet.

Nödtelefonnummer på Island:

  • Polis: 112
  • Brandkår: 112
  • Ambulans: 112

Vanliga frågor