Pris för visum till Etiopien

Pris för visum till Etiopien

iVisa | Uppdaterat den Jun 03, 2021

Kostnaden för visum till Etiopien för en svensk medborgare är mellan 174 SEK och upp till 1,044 SEK. Priset beror på vilken typ av visum det rör sig om, dess giltighetstid, antal dagar man kan vistas i landet med det och hur många inresor man får göra. Priset kan även skilja sig åt mellan traditionella visum och e-visum.

Alt Text

Kostnad för visum till Etiopien

 • Turistvisum, 30 dagar, en inresa: 348 SEK

 • Turistvisum, 3 månader, en inresa: 522 SEK

 • Turistvisum, 3 månader, multipla inresor: 609 SEK

 • Turistvisum, 6 månader, multipla inresor: 696 SEK

 • Affärsvisum, 1 månad, en inresa: 261 SEK

 • Affärsvisum, 3 månader, multipla inresor: 348 SEK

 • Affärsvisum, 6 månader, multipla inresor: 522 SEK

 • Affärsvisum, 1 år, multipla inresor: 1,044 SEK

 • Visum för olika typer av statlig verksamhet, 1 månad, en inresa: 174 SEK

 • Visum för olika typer av statlig verksamhet, 3 månader, multipla inresor: 696 SEK

 • Visum för olika typer av statlig verksamhet, 6 månader, multipla inresor: 1,044 SEK

 • Arbetsvisum, 1 månad, en inresa: 348 SEK

 • Arbetsvisum, 3 månader, en inresa: 522 SEK

 • Arbetsvisum, 3 månader, multipla inresor: 696 SEK

 • Visum för regeringsanställda, 1 månad, en inresa: 261 SEK

 • Visum för regeringsanställda, 3 månader, en inresa: 348 SEK

 • Visum för regeringsanställda, 3 månader, multipla inresor: 522 SEK

 • Visum för anställda i regionala och internationella organisationer, 1 månad, en inresa: 435 SEK

 • Visum för anställda i regionala och internationella organisationer, 3 månader, en inresa: 609 SEK

 • Visum för anställda i regionala och internationella organisationer, 3 månader, multipla inresor: 783 SEK

 • Visum för anställda i privat företag, 1 månad, en inresa: 261 SEK

 • Visum för anställda i privat företag, 3 månader, en inresa: 435 SEK

 • Visum för anställda i privat företag, 3 månader, multipla inresor: 696 SEK

 • Visum för anställda inom NGO, 1 månad, en inresa: 522 SEK

 • Visum för kortvariga möten, workshops och seminarium, 1 månad, en inresa: 261 SEK

 • Journalistvisum, 1 månad, en inresa: 348 SEK

 • Transitvisum, 12 timmar: 218 SEK

 • Transitvisum, 24 timmar: 348 SEK

 • Transitvisum, 48 timmar: 435 SEK

 • Transitvisum, 72 timmar: 522 SEK

 • Transitvisum, två inresor under kortare tid än 24 timmar: 435 SEK

 • Studentvisum: 350 SEK

Observera: Ovanstående priser är baserade på vad den Etiopiska ambassaden tar betalt för olika typer av visum. Priserna kan skilja sig åt beroende på vilken aktör det är som erhåller visumen. Det är vanligt att privata aktörer erhåller visum till en högre kostnad, bland annat på grund av att de lägger till en administrativ avgift och liknande.

Kostnad för e-visum till Etiopien

 • e-visum, 30 dagar, en inresa: 484 SEK (exklusive serviceavgift på mellan 326 SEK och 606 SEK)
 • e-visum, 90 dagar, en inresa: 671 SEK (exklusive serviceavgift på mellan 326 SEK och 606 SEK)
Dela denna artikel på: