Behöver jag visum för att åka till Tjeckien?

Viktiga instruktioner

Som svensk medborgare behöver du inte visum för att resa till Tjeckien. Du behöver däremot alltid ha med dig ett giltigt pass. Passet ska vara giltigt i minst 6 månader framöver. Anledningen till att man som svensk medborgare inte behöver visum för att resa till Tjeckien är för att både Sverige och Tjeckien omfattas av Schengensamarbetet, vilket innebär att visum inte behövs när medborgare från Schengenländer reser till andra Schengenländer.

Allmänt om Tjeckien

Tjeckien är ett oerhört fint resmål. Här finns det gedigen konst, makalös historia och fantastisk arkitektur. Kriminaliteten är låg och resmålet bedöms vara tryggt. Jämfört med andra europeiska länder är Tjeckien tryggare än flera av dem, och exempelvis huvudstaden Prag är tryggare än många andra städer i samma storlek. Som turist behöver man inte oroa sig för någonting särskilt, utan enbart vidta allmän försiktighet som man alltid ska göra när man är utomlands.

Naturen är mycket vacker i Tjeckien och vädret är bra överlag. Däremot kan det förekomma översvämningar under våren, runtom i hela landet. Om man vill undvika detta bör man alltså inte resa till ett riskområde för detta under våren.

Behöver jag ha pass för att resa till Tjeckien?

För att resa till Tjeckien som svensk medborgare måste du alltid ha med dig ett giltigt pass alternativt ett giltigt nationellt ID-kort. Det nationella ID-kortet och ett vanligt ID-kort är inte samma sak och bör ej förväxlas, då det vanliga ID-kortet är ogiltigt i detta sammanhanget.

Giltig legitimation ska alltid kunna uppvisas på uppmaning av exempelvis polis eller annan myndighet i Tjeckien.

Anledningen till att man behöver ha pass för att resa till Tjeckien är för att både Tjeckien och Sverige är Schengenländer. Detta innebär att visum inte behövs för att resa mellan länderna om man har medborgarskap i något av dem – däremot måste man alltid kunna uppvisa giltig legitimation. Giltig legitimation är enbart pass och nationellt ID-kort.

Försäkring och vård

Inför din resa till Tjeckien ska du alltid se till att du har det Europeiska sjukförsäkringskortet. Detta får du tag i gratis via Försäkringskassans hemsida. Med detta kortet är du försäkrad i Sverige, vilket du kan visa upp för exempelvis sjukhuspersonal i Tjeckien om du skulle behöva få vård där.

Observera att resekostnader för sjuktransport till Sverige inte täcks av detta försäkringskort.

Om du vill ha en försäkring som täcker all din sjukvård bör du kontakta ditt försäkringsbolag för att se vilka möjligheter du har. I vissa fall ingår sjukförsäkring i hemförsäkringen, men inte alltid. Kontakta ditt försäkringsbolag för att se vad som gäller för just dig.

När du vistas i EU- och EES-länder samt Schweiz ska du alltid ha rätt att få den vård som är nödvändig för dig, och då för de kostnader som den nationella befolkningen betalar för vården. Vad vården kostar skiljer sig åt mellan olika länder och är någonting du bör kolla upp i förväg.

RReseförsäkringen måste alltid ha tecknats innan din avresa från Sverige. Om den tecknas efter avresan kan den vara ogiltig.

Vanliga frågor