Home > Chad > Chad Short Term Visa

Visum för korttidsvistelse i Tchad

 
   
 
 
 
     
 

Läs mer: Kortvarigt visum

Mer information kommer snart!
Kräver dokument för ansökan
Viktiga instruktioner

Visum krävs för svenska medborgare som reser till Tchad för turistbesök samt affärsbesök. Man ska även ha med sig ett giltigt pass, som är giltigt minst sex månader efter den planerade utresan från landet. Visumansökan till Tchad görs via Tchads ambassad i Berlin. Det går också att ansöka om visum online.

Man bör ansöka om visum 1 till 2 månader innan avresan till Tchad. Ifall resan planeras in med kort varsel, går det i vissa fall att få tag i expresshantering av visumansökan när man ansöker om det online. För att kunna få ett visum till Tchad måste du skicka iväg ditt pass i originalformat till ambassaden eller den aktör du valt ska hantera din visumansökan.

I och med att det inte finns någon ambassad för Tchad i Sverige kommer ansökan behöva skickas till Tyskland där de handläggs. Av den anledningen tillkommer en fraktavgift och den totala kostnaden för visumet inklusive frakten kan hamna runt 1400 SEK exklusive moms.

För att man ska kunna få visum till Tchad behöver man ha minst två tomma sidor i passet. Passet ska vara giltigt i minst 6 månader efter inresan i landet. Passet måste dessutom vara helt och får inte vara skadat på något sätt.

Du ska dessutom skicka med ett fotografi i storleken 35 mm x 45 mm. Fotografiet ska vara ett godkänt passfoto.

Om du ska resa till Tchad av affärsskäl eller liknande behöver du dessutom skicka med garantibrev och inbjudan i din visumansökan. Inbjudan måste vara skriven på företagets egna brevpapper, innehålla sökandens namn, ange vilket syftet med resan är, inneha datum, vara stämplat med företagets stämpel och innehålla den inbjudande partens namnteckning samt fullständiga namn.

När du ansöker om visum till Tchad måste du alltid fylla i en särskild visumansökningsblankett som är korrekt ifylld.

Resenärsregistrering

Utrikesdepartementet i Sverige rekommenderar att personer som reser utomlands registrerar sig för sin resa hos Utrikesdepartementet. På så sätt får varje lands ambassad information om dina resplaner samt gör så att du ansluts till ett krisregistreringssystem. Du kommer då informeras om viktiga händelser rörande landet du kommer besöka. Detta är dock alltid frivilligt och upp till en själv att besluta om.

Lokala lagar

Fotografering i städer i Tchad är förbjudet. Om fotografering görs på allmän plats kan det leda till frihetsberövande.

Även homosexualitet är förbjudet.

Hälso- och sjukvård

Det är låg standard på sjukvården i landet, jämfört med Sverige. Av den anledningen bör resenärer som reser till Tchad se till att vaccinera sig innan avresa och i god tid. Det är vanligt förekommande med bland annat tropiska sjukdomar som exempelvis malaria. I oktober 2018 råkade landet ut för en mässlingsepidemi, varpå Utrikesdepartementet avrådde från resor dit om de inte var högst nödvändiga. Motiveringen till detta var att säkerhetsläget var riskabelt.

På den franska ambassaden i Tchad finns det en läkarmottagning dit även svenska medborgare kan vända sig vid behov. Kontaktuppgifter dit är:

Telefonnummer: +235 22 52 28 37 eller +235 63 30 01 78

E-post: [email protected]

Var den här sidan till hjälp?

Utlåtanden
Våra kunder har fantastiska saker att säga om oss