Home > Cambodja Blogg >

Behöver man visum till Kambodja?

Behöver man visum till Kambodja?
iVisa | Uppdaterat den Mar 03, 2019

Ja, du behöver visum till Kambodja såvida du inte har medborgarskap i något av följande länder: Kambodja, Laos, Malaysia, Filippinerna, Singapore, Vietnam, Thailand eller Indonesien.

Vad är ett visum?

Ett visum är ett dokument som kan fungera som ett tillstånd – eller avslag – för att besöka och uppehålla sig ett specifikt land. Med ett visum kan man resa in i ett land och befinna sig i landet en kortare tidsperiod.

Anledningar till att ansöka om visum

Det finns flera olika anledningar till att man ansöker om visum, men visum beviljas ofta av skäl såsom:

  • Semester i landet.
  • För att besöka vänner eller släkt.
  • Affärsbesök.
  • Deltagande i idrottssammanhang.
  • Vissa personliga skäl.
  • Vissa ekonomiska skäl.
  • Av kulturella skäl.
  • På grund av genomresa i landet.
  • Studier.

Varför behövs ett visum?

Visum är ett sätt som vissa länder använder sig av för att organisera andelen människor som kommer in i, och lämnar, landet. Vissa menar att det handlar om säkerhetsskäl; att de vill veta vem du är och hur länge du kommer stanna i landet.

Visum är dock inte någonting som alla länder kräver, utan det går att resa till vissa länder utan visum. Vilka länder det rör sig om beror på vilket, eller vilka, medborgarskap du har. Om du har svenskt medborgarskap kan du bland annat åka till alla Schengenländer utan visum. Du behöver dock ett pass, vilket även detta är ett viktigt dokument när du reser till flera olika länder.

I länder där de använder sig av visum är det alltid sammankopplat med ditt pass.

Vad är skillnaden på uppehållstillstånd och visum?

Båda dessa dokument används för att reglera din vistelse i landet. När du har ett visum får du enbart ägna dig åt de specifika aktiviteter du har angivit när du ansökt om visumet. Om du till exempel ansökt om visumet på grund av studier, så är det inte tillåtet för dig att arbeta i landet eller ha semester. Med ett uppehållstillstånd har du en friare rörlighet i landet, samt har tillstånd att bosätta dig i landet trots att du saknar medborgarskap där. Uppehållstillstånd kan vara både permanenta och tillfälliga.

Vad händer om man befinner sig i ett land utan tillstånd?

Vad som händer om du befinner dig i ett land där tillstånd krävs, och du saknar detta, så har myndigheterna i landet mandat på att utvisa eller avvisa dig om du till exempel åker fast i en gränskontroll.

Om du däremot inte åker fast och befinner dig i ett land utan tillstånd kan du fortfarande påverkas av din position genom att du exempelvis inte kan vara inkluderad i den etablerade arbets-, studie- och bostadsmarknaden. Detta gör att du befinner dig i en typ av parallellsamhälle till det etablerade samhället, och orienterar dig efter de premisser som ligger till grund för detta.

Anledningar till att man befinner sig i landet utan tillstånd kan bero på flera olika anledningar, till exempel att du behövde skydd, att du inte kan leva tryggt i ditt hemland, att du har haft visum eller uppehållstillstånd som löpt ut eller liknande. Det kan också bero på att du inte kan ansöka om visum

Editor's Pick

Let's stay in touch!

Join our newsletter to receive the best traveling tips

© 2014-2023 iVisa.com. Alla rättigheter förbehållna. iVisa och iVisas logotyp är registrerade varumärken tillhörande iVisa.com.

Svenska - sv |
$ USD