Behöver man visum till Belize?

Home > Belize > Belize Business/Visitor Visa
 
   
 
 
 
     
 

Läs mer: Affärs/besöksvisum

Mer information kommer snart!
Kräver dokument för ansökan
Viktiga instruktioner

Nej, som svensk medborgare behöver du inte ansöka om visum för att resa till Belize. För mer specifika krav på vilka regler som gäller för inrese- och utresebestämmelser till Belize bör man dock kontakta Belizes ambassad i exempelvis London.

De nås på följande adress:

Belize High Commission Third Floor 45 Crawford Place, London, W1H 4LP, UK.

Telefonnummer:

+44 (0) 20 7723 3603

Fax:

+44 (0) 20 7723 9637

E-mail:

[email protected]

Allmänt om Belize

Belize är en stat i Centralamerika som har Guatemala och Mexiko som grannländer och gränsar till Karibiska havet. Området har tidigare varit en brittisk koloni men är i dagsläget en självständig stat. Det officiella språket är dock fortfarande engelska.

Belize är bland annat känt för sin historia genom Mayakulturen som innebar blomstrande bosättningar och de makalösa lämningarna vittnar om ett mycket rikt kulturarv än idag.

I Belize råder högertrafik och vägstandarden är förhållandevis låg. Detta innebär att det är vanligt förekommande med bland annat trafikuppgifter, och som person bör du alltid röra dig med försiktighet på vägarna och i anslutning till dem. Du bör undvika att resa när det är mörkt ute. Cyklister cyklar ofta i motsatt körriktning och är vanligt förekommande på Belize.

Säkerhetsläget i Belize är förhållandevis bra, om man jämför med grannländerna. Man bör dock alltid vara på sin vakt gällande våldsbrott och överfall. Man kan skydda sig genom att undvika att bära kontanter och andra värdesaker och bör helst inte vandra omkring själv om det är mörkt ute. Det förekommer även narkotikasmuggling i landet vilket tenderar att leda till våldsam brottslighet. Det är alltid rekommenderat att använda sig av pålitliga transportmedel om man ska resa till olika turistattraktioner.

Försäkringsskydd för att resa till Belize

När man reser till Belize är det viktigt att man har försäkring som gäller för utlandsresor och som omfattar Belize. Detta måste vara fixat innan avfärd och vara giltigt under hela vistelsen i landet. I vissa fall ingår reseförsäkring i hemförsäkringen, men det förekommer undantag vilket gör det viktigt att ha koll på vad som gäller i just ditt specifika fall. En reseförsäkring gör så att du har rätt att få hjälp vid exempelvis sjukdom, olyckor, skador eller om du behöver sjuktransport till Sverige. Om du saknar försäkring kommer du vara tvungen att betala de fullständiga kostnaderna som vården du behöver innebär vilket i många fall kan vara väldigt dyrt.

Det är även vanligt att de större sjukhusen inte tar emot personer som är allvarligt skadade eller har insjuknat, ifall försäkring finns eller förhandsbetalning av vården har skett. Det innebär att du kan hamna i en situation där du inte får den vård du behöver vilket kan innebära väldigt stora hälsorisker för dig som person, beroende på vad du har drabbats av.

Om du råkar ut för en olycka ska du, eller en medresenär, direkt kontakta försäkringsbolaget hos vilket du har tecknat försäkring. Försäkringsbolaget kan då ge sjukhuset en garanti om att vården kommer täckas av den försäkring du har – vilket förhoppningsvis är fallet. Det är vanligt att vården inte ens påbörjas innan sjukhuset har fått bekräftat att försäkringsbolaget kommer täcka kostnaderna, eller att de har fått kostnaderna för vården betalade i förhand.

Var den här sidan till hjälp?

Utlåtanden
Våra kunder har fantastiska saker att säga om oss