Home > Bangladesh Blogg >

Bangladesh och visum

Bangladesh och visum
iVisa | Uppdaterat den Feb 14, 2020

Många funderar vad som egentligen krävs för att kunna resa till Bangladesh. Inte minst då området numera gjort sig känt för att vara ett populärt turistmål tack vare unik natur och miljö i kombination med ett stort antal moderna upplevelser. Som svensk bör man redan inledningsvis förbereda sig på att man faktiskt måste ansöka om visum. Men vad gäller angående visumens varaktighet i Bangladesh? Och vad krävs?

Bangladesh

Vanligt förekommande frågor (FAQ)

Genom att samla de mest vanligt förekommande frågorna så hoppas vi att kunna göra det så enkelt och praktiskt som möjligt för dig att säkerställa att du får ett visum inför din resa till Bangladesh.

Krävs visum för resor till Bangladesh?

Som svensk behöver man se till att ha ett visum för att man ska ha rätt att resa till och vistas i Bangladesh. Detta är ett oöverkomligt faktum. Men för svenskar är det vanligtvis inte särskild svårt att faktiskt få ett visum utfärdat.

Vad måste man leva upp till för att få ett visum?

Precis som övriga länder så är visumförfarandet i Bangladesh i stor utsträckning standardiserat. Detta innebär att man redan i förväg kan se huruvida man har vad som krävs för att få ett visum utfärdat.

  • Ett giltigt svenskt pass. Syftet med ett pass är att man ska kunna styrka sitt medborgarskap såväl i samband med ansökningsprocessen som under vistelsen. Därför behöver man ha ett pass som även är giltigt under hela ens vistelse i Bangladesh. Ofta rekommenderas sex månaders marginal.
  • Betalmedel. Man måste så klart betala sin ansökan, och för detta är det oftast mest praktiskt att använda sig av bank- eller kreditkort.

Som svensk lär man knappast ha några problem med att leva upp till dessa krav. Och man kan utan problem ansöka och få sitt visum utfärdat.

Hur lång är behandlingstiden?

Att få sitt visum för Bangladesh utfärdat går i de flesta fall väldigt fort då rutiner och processer är väl utformade för att hantera även ett stort ansökningstryck.

Standard: 9 dagar

Prioriterad: 7 dagar

Extra prioritet: 5 dagar

Hur ser prissättningen ut?

Hur mycket man behöver betalar skiljer sig åt ofta beroende på vad man väljer att betala för. Man kan själv välja huruvida man vill betala extra för snabb handläggning.

Standard: SEK kr933.40

Prioriterad: SEK kr944.78

Extra prioritet: SEK kr990.32

Hur länge gäller ett visum för Bangladesh?

Den allmänna giltighetstiden för visum som utfärdas av Bangladesh är ungefär två månader. Har man behöv av längre vistelsetid så kan man däremot ofta ansöka om ett utökat visum.

Utgår: 90 dagar efter utfärdandet

Hur resor täcker ett visum?

Hur många resor som ett visum omfattar varierar ofta beroende på vilken slags visum man väljer att ansöka om. Därför delas visum ofta in i de som bara omfattar en resa, och de som omfattar flera resor.

Max vistelser: 30 dagar totalt

Antal inresor: dubbel inresa

Varför är det ett måste?

Bangladesh har ganska strikta visumkrav för att de vill ha koll på vilka som reser in och ut ur landet. Som svensk är det därför ett måste att man först skaffar ett visum innan man får rätt att vistas i landet.

Editor's Pick

Let's stay in touch!

Join our newsletter to receive the best traveling tips

© 2014-2023 iVisa.com. Alla rättigheter förbehållna. iVisa och iVisas logotyp är registrerade varumärken tillhörande iVisa.com.

Svenska - sv |
$ USD