Boende i Stockholm och ansökan om visum för Angola

Boende i Stockholm och ansökan om visum för Angola

iVisa | Uppdaterat den Aug 30, 2021

Har du funderingar kring ett Angola-visum för Stockholm? Du är långt ifrån ensam. Den sydafrikanska republiken Angola har på senare tid blivit ett väldigt populärt resmål. Detta beror i stor utsträckning på ökad tillgänglighet och förbättrade förbindelser.

Angola

Vanligt förekommande frågor (FAQ)

Här har vi samlat svaren på några av de allra mest vanligt förekommande frågorna gällande visumansökan. För att säkerställa att din upplevelse blir så smidig som möjligt.

Måste svenskar ansöka om visa vid resor till Angola?

Ja. Alla svenskar som väljer att åka måste ansöka om visum. Detta är ett oundvikligt krav, man kan trösta sig med att det faktiskt gäller de flesta medborgare. De enda personer som är undantagna visumkravet är de som bor i de närliggande afrikanska länderna.

Vad krävs för att ansöka?

För att ansökan ska behandlas och för att visumet ska utfärdas så måste man nå upp till viss lägsta nivå avseende vilken information man tillhandahåller. Turligt nog är processen standardiserad och i de flesta fall handlar det endast om att tillhandahålla den sorts information som man i vanliga tall har tillgänglig inför en resa. Deras system är däremot unikt i viss utsträckning att man måste ansöka om så kallat förvisum för att sedan vid ankomst tilldelas det faktiska visumet.

 • Giltigt pass. För att en ansökan ska behandlas så måste man ha ett pass som är giltigt åtminstone 6 månader efter den planerade ankomsten till landet.
 • Giltiga vaccinationspapper som visar att man är vaccinerad för alla relevanta sjukdomar.
 • Boendebevis som styrker att man har boende under sin vistelse i landet.

Utöver dessa krav kan det ibland föreligga särskilda krav som bara gäller under vissa perioder. Kontrollera därför vilka dokument som krävs för inresa.

Hur lång tid tar det tills visumet anländer?

Då handläggningstiden i stor utsträckning varierar så har vi valt att göra det bekvämt för dig genom att automatiskt tillhandahålla de för tillfället relevanta handläggningstiderna.

 • Standard: 6 arbetsdagar
 • Prioriterad: 4 arbetsdagar
 • Extra prioritet: 2 arbetsdagar

Vad är kostnaden för ett visum?

Själva kostnaden beror i väldigt stor utsträckning delvis på hur stor efterfrågan är vid tillfället man ansöker, samt hur snabb handläggningstid man vill ha. Generellt sett så får man betala mer om man vill att ansökan ska gå så snabbt som möjligt. Här är de nu aktuella priserna som även täcker hanterings- och administrationsavgifter.

 • Standard: SEK 275.27
 • Prioriterad: SEK 550.54
 • Extra prioritet: SEK 825.81

Hur lång giltighet har ett visum?

I jämförelse med många övriga afrikanska länder är giltighetstiden relativt generös. Ett visum som är giltigt för Angola har en giltighetstid som motsvarar:

 • Utgår: 30 dagar efter ankomsten

Hur många inresor täcker visumet och hur länge kan man stanna?

Numera är såväl antalet inresor som tiden för vistelsen ganska förmånlig. Och man behöver sällan oroa sig för att det hela inte ska räcka till. Däremot så kan såväl tid som antal resor variera. Därför tillhandahåller vi här de aktuella antalet inresor, samt antalet vistelser.

 • Max vistelser: 30 dagar totalt

 • Antal inresor: flera inresor

Vad innebär egentligen detta visum?

När man som svensk ansöker om visumet så innebär det att man begär ett dokument som styrker att man har rätt att vistas i landet. Utan det kommer man helt enkelt att nekas inträde.